Karaoke List

Karaoke List


KList (Karaoke List) is an application for karaoke song lookup on Arirang and California karaoke devices. With more than 4,000 Vietnamese songs with full lyric, you can practice your voice with your favorite songs anywhere without forgetting lyric. Some features of KList
- Data: Vol 51 (Arirang), Vol 17 (California)
- Search by song number, author names, song titles, lyrics.
- Support listing songs by author.
- Support bookmarking favorite songs.
- Support listing all the songs in alphabetical order.
- Support backup songs favourite.

Recent changes:
[New] Đã có cập nhật vol50 Arirang. Hãy vào menu và chọn [Tải dữ liệu] để cập nhật.

ver 2.14
- Sửa lỗi tắt chương trình khi nhấn vào tên tác giả
ver 2.13
- Bổ sung tìm kiếm theo vol. Chỉ thêm thêm 'v' trước số vol để liệt kê các bài hát trong vol (VD: v49, v50)
ver 2.12
- Chỉnh sửa giao diện tìm kiếm.
ver 2.11
- Sửa lỗi tắt ứng dụng.
ver 2.10
- Cập nhật lời bài hát. cho dễ nhìn hơn phiên bản cũ.
Add to list
Free
79
4.0
User ratings
1957
Installs
100,000+
Concerns
1
File size
607 kb
Screenshots
Screenshot of Karaoke List Screenshot of Karaoke List Screenshot of Karaoke List Screenshot of Karaoke List Screenshot of Karaoke List Screenshot of Karaoke List

About Karaoke List
KList (Karaoke List) is an application for karaoke song lookup on Arirang and California karaoke devices. With more than 4,000 Vietnamese songs with full lyric, you can practice your voice with your favorite songs anywhere without forgetting lyric. Some features of KList
- Data: Vol 51 (Arirang), Vol 17 (California)
- Search by song number, author names, song titles, lyrics.
- Support listing songs by author.
- Support bookmarking favorite songs.
- Support listing all the songs in alphabetical order.
- Support backup songs favourite.

Recent changes:
[New] Đã có cập nhật vol50 Arirang. Hãy vào menu và chọn [Tải dữ liệu] để cập nhật.

ver 2.14
- Sửa lỗi tắt chương trình khi nhấn vào tên tác giả
ver 2.13
- Bổ sung tìm kiếm theo vol. Chỉ thêm thêm 'v' trước số vol để liệt kê các bài hát trong vol (VD: v49, v50)
ver 2.12
- Chỉnh sửa giao diện tìm kiếm.
ver 2.11
- Sửa lỗi tắt ứng dụng.
ver 2.10
- Cập nhật lời bài hát. cho dễ nhìn hơn phiên bản cũ.

Visit Website
User reviews of Karaoke List
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Jul 29, 2014
Download Tải bài hát tới 99% là không tải được nữa
A Google User
Jul 26, 2014
Sangat bagus Lanju
A Google User
Jul 24, 2014
Its horrible That's all i have to say
A Google User
Jun 28, 2014
English please Can't understand Anything.
A Google User
Jun 22, 2014
I don't understand what this karaoke thing saying please fix that