Karaoke List

Karaoke List


KList (Karaoke List) is an application for karaoke song lookup on Arirang and California karaoke devices. With more than 4,000 Vietnamese songs with full lyric, you can practice your voice with your favorite songs anywhere without forgetting lyric. Some features of KList
- Data: Vol 54 (Arirang), Vol 17 (California)
- Search by song number, author names, song titles, lyrics.
- Support listing songs by author.
- Support bookmarking favorite songs.
- Support listing all the songs in alphabetical order.
- Support backup songs favourite.

Recent changes:
ver 2.15
- Cập nhật vol 52, vol 53, vol 54
ver 2.14
- Sửa lỗi tắt chương trình khi nhấn vào tên tác giả
ver 2.13
- Bổ sung tìm kiếm theo vol. Chỉ thêm thêm 'v' trước số vol để liệt kê các bài hát trong vol (VD: v49, v50)
ver 2.12
- Chỉnh sửa giao diện tìm kiếm.
ver 2.11
- Sửa lỗi tắt ứng dụng.
ver 2.10
- Cập nhật lời bài hát. cho dễ nhìn hơn phiên bản cũ.
Add to list
Free
78
3.9
User ratings
2227
Installs
100,000+
Concerns
1
File size
1492 kb
Screenshots
Screenshot of Karaoke List Screenshot of Karaoke List Screenshot of Karaoke List Screenshot of Karaoke List Screenshot of Karaoke List Screenshot of Karaoke List
About Karaoke List
KList (Karaoke List) is an application for karaoke song lookup on Arirang and California karaoke devices. With more than 4,000 Vietnamese songs with full lyric, you can practice your voice with your favorite songs anywhere without forgetting lyric. Some features of KList
- Data: Vol 54 (Arirang), Vol 17 (California)
- Search by song number, author names, song titles, lyrics.
- Support listing songs by author.
- Support bookmarking favorite songs.
- Support listing all the songs in alphabetical order.
- Support backup songs favourite.

Recent changes:
ver 2.15
- Cập nhật vol 52, vol 53, vol 54
ver 2.14
- Sửa lỗi tắt chương trình khi nhấn vào tên tác giả
ver 2.13
- Bổ sung tìm kiếm theo vol. Chỉ thêm thêm 'v' trước số vol để liệt kê các bài hát trong vol (VD: v49, v50)
ver 2.12
- Chỉnh sửa giao diện tìm kiếm.
ver 2.11
- Sửa lỗi tắt ứng dụng.
ver 2.10
- Cập nhật lời bài hát. cho dễ nhìn hơn phiên bản cũ.

User reviews of Karaoke List
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Jan 18, 2015
Hay Gợi ý: nên để fần hướng dẫn tìm kiếm vào trong tab Tìm kiếm. Khi nọi dung tìm kiếm đã có, thôi, k hiện hướng dẫn nữa. Khi làm vậy, sẽ giúp người dùng không cần fải nhớ regex fức tạp. Chắc sửa rất nhanh thôi.
A Google User
Nov 18, 2014
Cham update vol
A Google User
Nov 18, 2014
Good app
A Google User
Nov 14, 2014
Takes forever to download besides I need something in English
A Google User
Jul 29, 2014
Download Tải bài hát tới 99% là không tải được nữa