MM Merchant

MM Merchant


Мост Мони үйлчилгээ нь хэрэглэгч Таны үнэт цаг хугацаа болон зардлыг хэмнэх, олон улсын санхүү, төлбөр тооцооны салбарт ашиглагдаж буй хамгийн сүүлийн үеийн техник, технологийн ололт амжилт дээр тулгуурлан бүх төрлийн төлбөр, шилжүүлгийг орон зайнаас үл хамааран он-лайн гүйцэтгэх санхүү, төлбөр тооцооны цогц үйлчилгээ юм.
Мост Мони үйлчилгээ нь Хэрэглэгч Танд банкны дурын дансаа (картын, харилцах болон хугацаагүй хадгаламжийн данс) гар утсандаа холбуулан хүссэн газраасаа нэгж цэнэглэлт, мөнгөн шилжүүлэг хийх, АТМ дээр болон банкны салбаруудаас гар утсаа ашиглан бэлэн мөнгө авах, Мост Мони үйлчилгээнд нэгдсэн худалдаа, үйлчилгээний газруудаар гар утсаа ашиглан бараа, үйлчилгээ худалдан авах, урьдчилсан болон дараа төлбөрт үйлчилгээнийхээ биллийг төлөх зэрэг боломжуудыг олгож байна. Нэг үгээр хэлбэл Та өөрийн дансан дах мөнгөө хүссэн газраасаа, хүссэн үедээ захиран зарцуулах боломжтой болж байгаа юм.
Keywords: Mostmoney, most, most money, grapecity, grape city, Merchant
Add to list
Free
82
4.1
User ratings
7
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
230 kb
Screenshots
Screenshot of MM Merchant Screenshot of MM Merchant Screenshot of MM Merchant Screenshot of MM Merchant Screenshot of MM Merchant
About MM Merchant
Мост Мони үйлчилгээ нь хэрэглэгч Таны үнэт цаг хугацаа болон зардлыг хэмнэх, олон улсын санхүү, төлбөр тооцооны салбарт ашиглагдаж буй хамгийн сүүлийн үеийн техник, технологийн ололт амжилт дээр тулгуурлан бүх төрлийн төлбөр, шилжүүлгийг орон зайнаас үл хамааран он-лайн гүйцэтгэх санхүү, төлбөр тооцооны цогц үйлчилгээ юм.
Мост Мони үйлчилгээ нь Хэрэглэгч Танд банкны дурын дансаа (картын, харилцах болон хугацаагүй хадгаламжийн данс) гар утсандаа холбуулан хүссэн газраасаа нэгж цэнэглэлт, мөнгөн шилжүүлэг хийх, АТМ дээр болон банкны салбаруудаас гар утсаа ашиглан бэлэн мөнгө авах, Мост Мони үйлчилгээнд нэгдсэн худалдаа, үйлчилгээний газруудаар гар утсаа ашиглан бараа, үйлчилгээ худалдан авах, урьдчилсан болон дараа төлбөрт үйлчилгээнийхээ биллийг төлөх зэрэг боломжуудыг олгож байна. Нэг үгээр хэлбэл Та өөрийн дансан дах мөнгөө хүссэн газраасаа, хүссэн үедээ захиран зарцуулах боломжтой болж байгаа юм.
Keywords: Mostmoney, most, most money, grapecity, grape city, Merchant

Android Market Comments
No comments in the Android market yet