Search
Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Highest rated Education apps

Phần mềm Học Văn
Phan Danh Hieu
Cuốn sách này có Năm phần: I. Tự học là chính II. Cách tiếp nhận tác phẩm III. Để viết được một bài văn đạt điểm cao trong kiểm tra và kỳ thi quốc gia 2015 IV. Cần làm gì với bài thi V. Bài văn mẫu Sách đơn giản, dễ hiểu, miễn phí.
Free
98
500+ downloads
|
EDUCATION
365 Gün Atatürk
KURUMSAL YAYINLAR
365 Gün Atatürk (2014) 365 Gün Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e adanmış bir masa takvimidir. Belgesel bir çalışma niteliğindeki takvimin her yaprağı, arşivlerden seçilmiş bir fotoğraf eş
Free
97
5,000+ downloads
|
EDUCATION
한글 달인 - 맞춤법 퀴즈
별책
오랜 경력의 출판 편집자들이 꼼꼼히 만들어 가고 있습니다! 틀리기 쉬운 한글 맞춤법, 헷갈리는 표준어, 정확한 외래어 표기법 등을 퀴즈를 통해 배워 나가는 앱입니다. 우리가 일상적으로 쓰는 말 가운데 가장 많이 틀리는 것들 위주로 정리했기 때문에 효율적이고 실용적으로 학습할 수 있습니다. 또한 각 문제에 대한 상세한 설명과 관련 어문 규정이 실려 있어 쉽고 편리하게 학습할 수 있습니다. 틀린 문제, 중요 문제만 따로 정
$2.78
97
1,000+ downloads
|
EDUCATION
相關用語
王可樂的日語教室
臉書『王可樂的日語教室』上,「相關用語」的試用版App。 Recent changes: 7/6追加:「床」聲音 7/5追加:「考試」聲音 7/4追加:「了解」聲音 7/3追加:「拜託」聲音 7/2追加:「自大」聲音 7/1追加:「努力」聲音
Free
96
10,000+ downloads
|
EDUCATION
Let's Master English Podcast
Javageek.ru
The Let's Master English podcast is for ESL (English as a Second Language) learners! This podcast has many features--news, Q&A, English learning advice and other fun sections. You can join the Let's Master English community on Google+ and s
Free
98
1,000+ downloads
|
EDUCATION
TorahAnytime.com
TorahAnytime.com
Instant access to top quality video and audio Torah classes by the worlds greatest Torah scholars. This well designed, powerful app was created to provide you with the most convenient, easily accessible, and fun learning experience. Topic
Free
97
1,000+ downloads
|
EDUCATION
Fotobuch-Gestaltung
Pocket Photo Company
Alle Fotobuch-Gestaltungsvideos von Youtube in einer App. Erstellen Sie Ihr erstes Fotobuch wie ein Profi, egal mit welcher Software. Erstellung eines hochwertigen Fotobuches ist manchmal mühselig. Jeder Fotobuch-Anbieter bietet kostenlose
Free
99
500+ downloads
|
EDUCATION
Satlok Ashram Radio - Satsang
Satlok Ashram
This application is designed for Audio Broadcast of live satsang by Satguru Rampal Ji Maharaj from Satlok Ashram. Please note that when the live stream is not available the application shows an error. This is normal. Once the broadcast is
Free
98
1,000+ downloads
|
EDUCATION
The Victory App
Every Nation
Welcome to The Victory App, the official app of Victory Philippines! Full of information and tools helping in honoring God and making disciples, Full of information and tools helping in honoring God and making disciples, The Victory App i
Free
96
10,000+ downloads
|
EDUCATION
알람 강의 - 공무원 영단어 기출문제 갑보카
KOREAWAVE CO.,LTD.
'최신 공무원 어휘'에 '최신 App 기능'을 더하면? 공무원 합격! ■ 공무원 시험 어휘 적중률 1위! ■ 2015년 최신 기출문제 및 풀이 영상 무료 제공 ■ 2014년 53세 9급 공무원 합격 신화! ■ 2013년 ‘외무 영사직’ 정원 1/4이상의 합격생 배출의 신화! ■ 박두일 교수의 ‘갑(甲)보카’ 강의를 이제 App에서 만나다! ■ ‘단강(단기강의연구소)’ 주관, 국내 최초 특허 받은 알람 학습시스템, (특허번호
Free
98
10,000+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next