Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Highest rated Updated Education apps

SkySafari 4 Pro
Simulation Curriculum Corp.
Now rebuilt for Android 4, SkySafari 4 Pro has the largest database of any astronomy app, period. It contains everything in SkySafari 4 Plus, and adds over 1.2 GB of data, including 25 million stars from both Hubble Guide Star catalogs, ove
$39.99
91
1,000+ downloads
|
EDUCATION
Lich su - Lịch sử việt nam
Tiện ích việt
Phần mềm cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về lịch sử Việt Nam, các danh nhân đất Việt. Một app đơn giản, hữu ích, giúp bạn tra cứu kiến thức lịch sử nhanh chóng Phần mềm cung cấp cho bạn các danh mục tra cứu lịch sử sau: - Sự K
Free
93
5,000+ downloads
|
EDUCATION
CRCT Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. CRCT Flashcards app has several
Free
94
1,000+ downloads
|
EDUCATION
Học Tiếng Hàn
VN Dev Group
Ứng dụng học tiếng Hàn dành cho trình độ nhập môn lẫn nâng cao, các video bài giảng trực tuyến của các giáo viên dạy rất dễ hiểu, giúp bạn tiếp thu bài học nhanh chóng. Danh mục các bài học trực tuyến bao gồm: • Vui học hội thoại Tiếng Hàn.
Free
90
50,000+ downloads
|
EDUCATION
Prophète Kacou
Matth25v6
According to the Bible, Mat 23:34-35, the Lord promised He will still send some Prophets like those of the Bible. Thus, after Asia (the East) Europe and America (the West) with William Branham, comes black night, Africa, according to Mat. 2
Free
95
1,000+ downloads
|
EDUCATION
Изучение теории
Erez.info
Революция приехал! Теперь не придется платить ни копейки за изучение описания! Обучение теории сейчас бесплатно из любой точки вы хотите, прямо смартфон ваши, бесплатно! Приложение дает вам два режима обучения теории: 1) вопросы практики С
Free
91
10,000+ downloads
|
EDUCATION
Learn 50 languages
50languages
Learn 50 languages for free using your native language! 50languages.com contains 100 lessons that provide you with a basic vocabulary. This free app has 30 lessons. With no prior knowledge, you will learn to fluently speak short sentences
Free
90
1,000,000+ downloads
|
EDUCATION
Kürt Edebiyatında İlkler
Prens
Kürt Edebiyatında İlkler Bu uygulama da Kürt Edebiyatı , Kürt Sanat ı, Kürt Medya sı ve Kürt Kültür Tarihi ile ilgili bilgiler, ilkler şeklinde bulunmaktadır. Faydalı olmasını dileriz Recent changes: Genel duzenlemeler yapildi
Free
92
5,000+ downloads
|
EDUCATION
Big Book Alcoholics Anonymous
iByte Apps
THIS IS A DEMO APP. The all new App for The Big Book of Alcoholics Anonymous. Includes the first 164 pages. An added bonus as Dr. Bob's nightmare and Alcoholics Anonymous Number Three (Personal Stories). This App includes 5 of the complet
Free
91
10,000+ downloads
|
EDUCATION
AtTsinghua
清华大学
AtTsinghua是面向清华大学的校园综合服务移动应用,提供便捷的校园学习和生活服务,包括无线校园网认证,教室资源推荐,校内常见网络资源访问,地理位置信息导航、IPv6检测等。 Recent changes: 2.2.0*校庆绽放版更新 1 修复清华全景网址问题,并且添加平面地图功能; 2 一站访问更新为新版info链接; 3 增加清华小图,查询图书更方便; 4 添加了扫码登录功能,上网更便利; 5 对界面进行了优化和调整 2.0.0*校庆绽放版。新的版本,新的体验:)
Free
93
1,000+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next