Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Highest rated Updated Education apps

CRCT Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. CRCT Flashcards app has several
Free
94
1,000+ downloads
|
EDUCATION
한양입학플래너
HyongA
한양대학교 입시 안내의 모든 것, 한양입학플래너! 2014년 6월 모의평가 기준 수능모의고사진단 업데이트!! 2015 수시 대비 나에게 적합한 전형 찾기! 전공 적성테스트를 통해 나에게 가장 적합한 학과 파악! 관심 학과의 진로 및 커리큘럼 확인! 한양대 입시 관련 모든 정보를 한 눈에 확인할 수 있는 신개념 입학플래너! 한양대 입시 관련 모든 궁금증을 해결 할 수 있는 입학플래너! 한양대 합격을 위한 필수 App! 입학
Free
92
10,000+ downloads
|
EDUCATION
Học Tiếng Hàn
VN Dev Group
Ứng dụng học tiếng Hàn dành cho trình độ nhập môn lẫn nâng cao, các video bài giảng trực tuyến của các giáo viên dạy rất dễ hiểu, giúp bạn tiếp thu bài học nhanh chóng. Danh mục các bài học trực tuyến bao gồm: • Vui học hội thoại Tiếng Hàn.
Free
90
50,000+ downloads
|
EDUCATION
אגרת הרמב"ן - יהדות ומוסר
Duz Productions
אגרת הרמב"ן הינו מכתב המיוחס לרמב"ן, שעל פי הייחוס נכתב לבנו נחמן ששהה בקטלוניה. האגרת היא מסוג צוואה רוחנית וכוללת דברים בחשיבות הענווה והימנעות מכעס. האגרת זכתה לתפוצה רבה והוכללה במהדורות רבות של הסידור. אפליקציה זו מכילה את הטקסט של הא
Free
96
500+ downloads
|
EDUCATION
2014汽車駕照筆試題庫大補帖
Jhang Jiaming
2014.03.13 版─台灣考照題庫 *本軟體題庫為交通部公路總局提供。http://www.thb.gov.tw/TM/Webpage.aspx?entry=190 *本軟體網路權限只用於 AdMob 廣告,不做其它用途。 如 GooglePlay 無法下載,請到 http://ppt.cc/DB1B (Box空間) 下載後自行手動安裝。 謝謝版友建議: 。新增『錯誤清單』,在模擬測驗中錯誤的題目總合在清單中,方便考生針對錯誤題目進行複習。 。模擬測驗後,答錯的題
Free
90
50,000+ downloads
|
EDUCATION
Hatsune Miku Puzzle by Chomzy
SCLEEN MOBILE
<font color="#0000FF">Most addictive number puzzle with Hatsune Miku for Android.</font> <font color="#137a7f">Mugen Miku is a Simple but Strategic Puzzle</font> All You Need is One-digit Addition Skill. Solve number puzzles and generate
Free
95
1,000+ downloads
|
EDUCATION
English - French Flashcards
BH Inc
<b>Do you speak French?</b> <b>Want to master English vocabulary?</b> English - French flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in English for French speakers. One side of flashcards contains
Free
93
5,000+ downloads
|
EDUCATION
Prophète Kacou
Matth25v6
According to the Bible, Mat 23:34-35, the Lord promised He will still send some Prophets like those of the Bible. Thus, after Asia (the East) Europe and America (the West) with William Branham, comes black night, Africa, according to Mat. 2
Free
94
1,000+ downloads
|
EDUCATION
Quran Vocabulary
Brother Beard
:: Whats New :: Urdu Translation now available on flash cards alongside english. Test can now be taken in urdu as well. Bookmarking facility is improved. Reverse card feature allows you to first see the translation and then the arabic upo
Free
91
5,000+ downloads
|
EDUCATION
굿모닝 영어 사전
JOONGWON BAIK
※ 검색창 입력시 기존 검색어가 자동으로 삭제되어 불편하신 분들은 설정 > 검색 설정의 '검색어 자동삭제' 를 체크해제 하시면 됩니다. 본 사전은 인터넷 사전으로써 다음과 같은 사이트를 통해 검색된 결과를 제공합니다. 설정에서 원하시는 사이트로 변경 가능합니다. ☆☆단어 검색☆☆ - 네이버 영어 사전 - 다음 영어 사전 - 네이트 영어 사전 - Urban Dictionary - Free Dictionary - Thesau
Free
90
50,000+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next