Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Highest rated Updated Education apps

Al-Quran al-Hadi
Pusat Kajian Hadis
Al-Qur’an al-Hadi akan melengkapi kebutuhan umat Islam yang akan mendekatkan mereka kepada al-Qur’an, menjadikan mereka mudah untuk membaca al-Qur’an, memahami al-Qur’an dan mengkaji al-Qur’an, merujuk dan mencari jawaban dari al-Qur’an.
Free
91
50,000+ downloads
|
EDUCATION
Rohani Elaj (English)
Qasim M Farooq Abdani
Rohani Elaj (English) is the Islamic Wazaif & Dua application which helps people get benefit from Quranic Verses and Names of Allah (Asma ul Husna).These app is based on “40 Rohani Ilaj” (Spiritual Cures).The author of this book is Molana I
Free
97
1,000+ downloads
|
EDUCATION
ISS Detector Satellite Tracker
RunaR
Have you seen the International Space Station? It is visible with the naked eye! If you like space or astronomy, you will like this ISS locator app. ISS Detector will tell you when and where to look for the International Space Station or
Free
91
500,000+ downloads
|
EDUCATION
ABC Coloring Book
Simply zi7z
The program is designed for the very first contact of children with Latin alphabet. Let him/ her get familiar with every letter in an easy, entertaining way with a follow up and eye-catching pictures. Color your ABC-book with all the shades
Free
92
10,000+ downloads
|
EDUCATION
모두와 천안지역정보허브
협동조합 우리동네
지역정보허브 어플리케이션 ‘모두와’ 란? ‘모두와’는 천안지역 시민사회단체와 사회경제조직의 공익적 프로그램과 상품을 어플리케이션을 이용하여 쉽고 빠르게 시민들에게 전달하여 시민사회단체와 사회경제조직들의 연대와 성장을 지원하는 지역, 사람, 정보를 연결하는 모바일 어플리케이션입니다. 지역정보허브 어플리케이션의 필요성 모바일 시대! 가장 쉽고 빠른 정보전달의 도구는 어플리케이션! 스마트폰은 현대인의 필수품이 되었으며 모바일시대에
Free
98
500+ downloads
|
EDUCATION
ENEM e Vestibulares: Simulados
Movile International Inc
Prepare-se para o ENEM 2014 onde e quando quiser! Faça simulados com questões do ENEM e de diversos vestibulares atualizadas frequentemente e o mais importante, onde você estiver, na palma de sua mão. • Material completo: Exercícios, simu
Free
99
100+ downloads
|
EDUCATION
My Imam @NWMC
North West Mosque Cluster Imam's
Introducing the first android application for Singapore's North West Mosque Cluster (NWMC). The application aims to strengthen the Outreach and Community engagement efforts. Through this app, we hope to share articles on verses from the Qu
Free
97
1,000+ downloads
|
EDUCATION
(중급1) 청크영어 말하기로 원어민 되기
뿔테안경
영어로 원어민처럼 말하고 싶은데 맘대로 안 된다구요? 답답한 여러분들의 속마음을 시원하게 풀어줄 앱이 드디어 나왔습니다! 출시되자마자 인기 수.직.상.승.! 무작정 따라하다보면 어느순간 나도 원어민! 신기한 청크 영어 말하기의 세계로 여러분들을 초대합니다~ 청크 영어 말하기의 바다에 함께 빠져 볼까요? ---- 개발자 연락처 : 김해 수남초등학교 교사 문병무 (055-323-4004) Recent changes: 2014-3
Free
95
5,000+ downloads
|
EDUCATION
Perfect Ear 2
EDuckApps
Perfect Ear 2 is the next step improvement above it's predecessor Perfect Ear Pro, an ear training application receiving high reviews from musicians - amateur and professional alike from around the globe. This installment features more way
Free
91
50,000+ downloads
|
EDUCATION
Chú Đại Bi
Thiên Cơ
Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ
Free
92
10,000+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next