Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Highest rated Medical apps

Lady Pill Widgets
Sergio Viudes
"Lady Pill Widgets" is a pack of 2 widgets that displays on your home screen all the information you need about your birth control pill. "Lady Pill Widgets" contains the following widgets: - "Lady Pill Cycle": * Displays the current
$2.05
93
5,000+ downloads
|
MEDICAL
스마트 보조기구
경기도재활공학서비스연구지원센터-
스마트보조기구 어플은 경기도사회복지공동모금회의 후원으로 경기도재활공학서비스연구지원센터가 장애인 및 노인이 보조기구에 대한 정보를 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위해 만든 어플입니다. 새로운 정보에 대한 지속적인 관리 및 업데이트를 통해 보조기구에 대한 정보를 제공해드리겠습니다.
Free
97
1,000+ downloads
|
MEDICAL
Lady Pill Reminder
Sergio Viudes
"Lady Pill Reminder" is the perfect app to keep track of taking your birth control pills. It is very simple to set up and use. You just have to indicate the type of birth control pill you take (number of pills in the packet) and the time yo
Free
92
500,000+ downloads
|
MEDICAL
1800CONTACTS App
1-800 CONTACTS
The 1-800 CONTACTS app is the fastest, easiest and most enjoyable way to order contact lenses in the solar system. Where else can you reorder your contacts in 3 taps? Pluto? PLUTO ISN’T EVEN A PLANET ANYMORE. SIMPLE ORDERING Ordering f
Free
92
100,000+ downloads
|
MEDICAL
►Sổ Tay Bệnh Lý
Mr Dory2nk
ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤ
Free
93
10,000+ downloads
|
MEDICAL
리빙허브
HCILab UCF
리빙허브(생활속의 한방요법)는 한의학의 바이블이라 일컫는“황제내경(黃帝內經)-오운육기편(五運六氣篇) 지진요(至眞要) 대론편(大論篇)”에 그 내용을 기초하고 있습니다. 병원이 많아지는 만큼 환자가 줄어들어야 합니다만 실상은 그렇지 못하고 있습니다. 이런 점을 안타깝게 생각하여 한의학적 지식이 없는 분들께 어떤 정보를 드릴 수 있을까 하는 생각으로 어플을 만들었습니다. 예로부터 음식과 약은 같다고 했습니다. 특히 황제내경 제7
Free
99
1,000+ downloads
|
MEDICAL
Read by QxMD
QxMD Medical Software Inc.
'Read by QxMD' provides a single place to keep up with new medical & scientific research, read outstanding topic reviews and search PubMed. Read's simple interface drives discovery and seamless access to the medical literature by reformat
Free
93
5,000+ downloads
|
MEDICAL
Bloodline
Bloodline Labs
Android App for live connectivity to an ever growing network of blood donors. If smart phones and internet can help us share photographs and videos instantly with our friends, why not use that connectivity for saving lives? Can we create a
Free
94
1,000+ downloads
|
MEDICAL
МЕД-инфо
InfoLizard LLC
Приложение МЕД-инфо - Ваш незаменимый помощник в вопросах медицины и здоровья. Благодаря возможностям нашего приложения Вы сможете: 1. Найти препарат по его названию или по названию болезни в каталоге лекарственных средств. 2. Воспользов
Free
92
50,000+ downloads
|
MEDICAL
대한의사협회
대한의사협회
대한의사협회 모바일 앱 대한의사협회는 효과적인 대회원 소통 및 대국민의 건강과 행복 보장을 위해 최신 IT 기술을 접목시킨 모바일 앱을 운영중에 있습니다. 대한의사협회 모바일 앱의 주요기능 - 대한의사협회 소개 - 공지사항/보도자료 열람 - 의협신문 열람 - 불법의료신고센터 - 민원접수(회원전용) - 회비납부 안내 및 현황(회원전용) - 의협에게 바란다(회원전용) - 설문조사(회원전용) - 연수교육 - 나의평점(회원전용)
Free
94
5,000+ downloads
|
MEDICAL
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next