Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Hot New Media & Video apps over last week

Banda Malta Fãs
CelebrityApps
Aplicativo para os Fãs da Banda Malta que conquistou o 1o. Lugar no reality musical SuperStar (Globo). A banda Malta é nova no cenário rock nacional, mas Diego Lopes (baixo), Thor Moraes (guitarra), Adriano Daga (bateria) e Bruno Boncini (v
Free
95
100+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
Gramika Vision
IMAX WEB WORLD
News Entertainment Movies Comedy programme
Free
0
10+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
Fotos de Carros
ACapps
Imágenes y vídeos de superdeportívos espectaculares, deportivos y coches de lujo.
Free
88
50+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
Filmovy.sk
Web Site Design s.r.o.
Filmový.sk - tučný obchod s filmami. Neplaťte už veľa za filmové DVD alebo BluRay tituly v kamenných obchodoch.
Free
0
1+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
헤이라이브 - HEYLIVE
HEYLIVE
실시간 으로 친구들과 라이브 를 공유하며 공감하고 최고의 화질로 끊킴 없는 라이브와 동영상 서비스를 즐길수 있는 최고의 앱 주요기능 .동영상 업로드 및 동영상 Player 기능 .동영상 자동 재생 기능 .팔로워, 팔로잉 기능 .컨텐츠 공유를 위한 푸쉬 기능 (알림) .SNS 를 통한 실시간 공유기능 .라이브 방송 기능 지원 .라이브채팅지원 ,live chatting .라이브 중 줌인,줌아웃 포커싱 기능 .접사 모드로 실시간
Free
100
1+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
세바플
STICK TV
세상을 바꾸는 플립러닝, 일명 “세바플”은 사전진단, 교실수업, 사전예습용 콘텐츠,모듬토론 등을 자유롭게 할 수 있는 교육용 미디어플랫폼으로 학습자와 교수자가 새로운 패러다임으로 쉽게 배우고 가르칠 수 있도록 설계. 주요채널로는 사전진단과 이를 바탕으로 진행되는 교실수업과 온라인 사전예습용 짤강,모듬별 토론식 수업방법 및 생각바꾸기 등의 채널로 구성되어 언제 어디서나 재밌게 학습할 수 있도록 마련된 배움과 나눔의 장. 주소
Free
0
5+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
 Previous 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next