Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Latest Android apps

Griddlers
Snowy's Apps
Griddlers is a puzzle game that is about coloring diagram fields. Colored fields form a picture. The numbers next to the diagram show how to color fields. The rest is player skill. The game is also often known under the name Nonograms, Picr
Free
100
0+ downloads
|
PUZZLE
Xword
Nguyen Thanh Dat
Discover all the words hidden in the grid! A new classic shows up at 666 Studio! On the same principle as crossword puzzles, this game asks you to find a set of words placed in a mixed grid of letters. In addition, this game has a words’
Free
0
0+ downloads
|
PUZZLE
我的欣生活
欣傳媒
以「生活」為核心,提供熱門活動資訊,內容來自欣傳媒社群達人的精選推薦,以及雄獅欣講堂的文化講座。類型包括展覽、比賽、表演、講座、課程、國內外大小規模活動等等,主題則涵蓋旅遊、單車、滑雪、高爾夫球、建築、攝影、美食、音樂、古典、健康、日本、台灣、中國等多元特色。 【主要功能】 1.活動資訊:一手掌握各項活動與講座的舉辦時間、地點、報名狀態、主辦單位、講師、簡介、分組資訊。 2.活動日曆:透過一般行事曆常用的日曆與月曆模式,快速瀏覽「每一天」正在舉辦中的活動清單。 3.找活動:
Free
97
500+ downloads
|
LIFESTYLE
Cẩm nang điện máy
XMobile Viet Nam mobile technology and service Ltd
Cần nguồn thông tin đáng tin cậy về lĩnh vực điện máy? Cần biết rõ những đặc tính quan trọng trước khi mua một loại sản phẩm? Hãy sử dụng Cẩm nang điện máy. Cẩm nang điện máy cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích khi cần tham khảo về
Free
82
100+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
欣新聞
欣傳媒
欣新聞給你最有趣的新聞觀點,提供您吃、喝、玩、樂的FUN新聞。最深度的旅遊資訊、尋巷訪弄的美食特搜、日韓星聞快報、最潮的流行小物等,讓你看新聞不枯躁。 Recent changes: 1.04 修正 Android 4.4 以上系統中文字體不顯示的文題 1.02 更新高解析度下內文文字過小問題 1.01 更新高解析度下材質超出限制範圍問題。
Free
100
100+ downloads
|
NEWS_MAGAZINES
Cam nang day con
@Sparta
Điều gì tạo nên sự khác biệt về trí tuệ của trẻ lúc lớn lên khi mà mỗi trẻ đều được sinh ra với 100 tỷ tế bào thần kinh? Tại sao có những đứa trẻ thông minh hơn hẳn những đứa trẻ khác? Những nền tảng cơ bản của trí tuệ như: cảm xúc, ngôn
Free
0
10+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
 Previous 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next