Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Latest Free Books & Reference apps

WhatsApp Hacks & Hints
Lastworkday
This application provides you links to videos that will teach you how to fully use and take advantage of WhatsApp. You could find hacks, tricks, secrets and cracks. Want to spy other Online time without showing you as Online? This innovat
Free
80
0+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
APGC-ISOHK14
Asia-Pacific Vitreo-retina Society
This is the mobile Guide for the APGC-ISOHK 2014 Hong Kong which will be held in Hong Kong on September 26 - 28, 2014. The Department of Ophthalmology and Visual Sciences of the Chinese University of Hong Kong (CUHK-DOVS) is organizing the
Free
0
0+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
48 Dai Nguyen A Di Da
saokhuedl
ỨNG DỤNG "48 Đại Nguyện A Di Đà Phật" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. Ứng dụng g
Free
100
0+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
JoC_App(조씨앱)
JUNG HYUN KYOUNG
광주를 대표하는 조선대학교! 그리고 조선대학교 내에서 IT분야를 이끌어나가는 컴퓨터공학과! 컴퓨터공학과에 입학한 신입생들을 위한, 학과 정보와 교과과정 정보! 이와 더불어 IT 단과 대학을 이용하는 모든 사람들을 위한 층별 내부 지도까지! 이 모든것을 한번에 볼 수 있는 조선대학교 컴퓨터공학과 어플, '조C앱'이 여기있습니다! +) 4번째 메뉴인 기타정보는 현재 수정 중에 있습니다. 추후 업데이트 될 예정입니다.
Free
0
1+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
건설기계대여계약 신고시스템
(재)건설산업정보센터
건설기계사업자의 건설기계대여대금 지급보증 활성화를 위해 국토교통부, 대한건설기계협회, 건설산업정보센터가 건설기계대여계약 신고시스템을 운영합니다. 건설기계대여계약 신고시스템은 건설기계사업자가 스마트폰을 이용하여 건설업체와 계약사실을 신고하면 대금지급보증 발급여부를 확인 할 수 있고 관련 규정을 위반한 업체는 행정처분될 수 있도록 지원하는 시스템 입니다. 건설산업기본법 제68조의3항 및 동법 시행규칙 제34조의4항에 건설업체는
Free
100
0+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
강북 문화정보 전자도서관
Y2BOOKS
1. 강북문화정보 전자도서관 - 서비스 소개 강북문화정보 전자도서관의 도서이용 서비스를 스마트 폰에서 손쉽게 사용할 수 있도록 구성하였습니다. 도서의 검색에서 시작하여 도서 대출현황, 예약, 신청 등 도서관에서 이용할 수 있는 기능을 강북문화정보 전자도서관 홈페이지를 접속하지 않더라도 스마트폰을 통하여 언제 어디서든지 이용할 수 있습니다 2. 전자책 - 서비스 소개 강북문화정보 전자도서관 대출회원으로 인증한 이용자를 대상으
Free
0
1+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Nikaya - Kinh Trường Bộ
Tiểu Vũ
Trích Lời Giới Thiệu, Trường Bộ Kinh, Tập III (1972): ... Cho dịch và cho in các bản kinh Pāli, tôi không mong muốn gì hơn là để các Phật tử, các Học giả, các Sinh viên được đọc thẳng vào những kinh điển thật sự nguyên thủy hay gần nguyên
Free
0
0+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
وسائط المناسك
Short Message Biz
وسائط مناسك عبارة عن دليل توعوي تعريفي رقمي متكامل بثماني لغات للمسلمين حول كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة والزيارة، مدعوماً بفتاوى منوعة مجاباً عليها من قبل هيئة كبار العلماء تهم الحاج والمعتمر والزائر. أعد مادة هذا المشروع فضيلة الشيخ/ ط
Free
100
1+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
 Previous 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next