Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Latest Education apps

DSE ICT Fighting 1 FULL
WABC Creations
「備戰DSE ICT」(DSE ICT Fighting)是Android平台上,第一個專誠為香港文憑試(DSE)資訊及通訊科技科(ICT)應考同學開發的應用程式(apps)。中四至中六級修讀ICT的同學,可以透過「備戰DSE ICT」裡的2,500多道題目,對整個DSE ICT必修課程的考試範圍有深入認識和了解,備戰公開試,取得高分數。 「備戰DSE ICT」的所有題目均屬原創,版權所有。只要懂得回答全部「備戰DSE ICT」的2,584道題目,保證在公開試中,所有根據教
$2.57
0
1+ downloads
|
EDUCATION
DSE ICT Fighting 2
WABC Creations
「備戰DSE ICT」(DSE ICT Fighting)是Android平台上,第一個專誠為香港文憑試(DSE)資訊及通訊科技科(ICT)應考同學開發的應用程式(apps)。中四至中六級修讀ICT的同學,可以透過「備戰DSE ICT」裡的2,500多道題目,對整個DSE ICT必修課程的考試範圍有深入認識和了解,備戰公開試,取得高分數。 「備戰DSE ICT」的所有題目均屬原創,版權所有。只要懂得回答全部「備戰DSE ICT」的2,584道題目,保證在公開試中,所有根據教
Free
0
10+ downloads
|
EDUCATION
DSE ICT Fighting 2 FULL
WABC Creations
「備戰DSE ICT」(DSE ICT Fighting)是Android平台上,第一個專誠為香港文憑試(DSE)資訊及通訊科技科(ICT)應考同學開發的應用程式(apps)。中四至中六級修讀ICT的同學,可以透過「備戰DSE ICT」裡的2,500多道題目,對整個DSE ICT必修課程的考試範圍有深入認識和了解,備戰公開試,取得高分數。 「備戰DSE ICT」的所有題目均屬原創,版權所有。只要懂得回答全部「備戰DSE ICT」的2,584道題目,保證在公開試中,所有根據教
$2.57
0
1+ downloads
|
EDUCATION
DSE ICT Fighting 3 FULL
WABC Creations
「備戰DSE ICT」(DSE ICT Fighting)是Android平台上,第一個專誠為香港文憑試(DSE)資訊及通訊科技科(ICT)應考同學開發的應用程式(apps)。中四至中六級修讀ICT的同學,可以透過「備戰DSE ICT」裡的2,500多道題目,對整個DSE ICT必修課程的考試範圍有深入認識和了解,備戰公開試,取得高分數。 「備戰DSE ICT」的所有題目均屬原創,版權所有。只要懂得回答全部「備戰DSE ICT」的2,584道題目,保證在公開試中,所有根據教
$1.28
0
1+ downloads
|
EDUCATION
DSE ICT Fighting 1
WABC Creations
「備戰DSE ICT」(DSE ICT Fighting)是Android平台上,第一個專誠為香港文憑試(DSE)資訊及通訊科技科(ICT)應考同學開發的應用程式(apps)。中四至中六級修讀ICT的同學,可以透過「備戰DSE ICT」裡的2,500多道題目,對整個DSE ICT必修課程的考試範圍有深入認識和了解,備戰公開試,取得高分數。 「備戰DSE ICT」的所有題目均屬原創,版權所有。只要懂得回答全部「備戰DSE ICT」的2,584道題目,保證在公開試中,所有根據教
Free
70
50+ downloads
|
EDUCATION
DSE ICT Fighting 3
WABC Creations
「備戰DSE ICT」(DSE ICT Fighting)是Android平台上,第一個專誠為香港文憑試(DSE)資訊及通訊科技科(ICT)應考同學開發的應用程式(apps)。中四至中六級修讀ICT的同學,可以透過「備戰DSE ICT」裡的2,500多道題目,對整個DSE ICT必修課程的考試範圍有深入認識和了解,備戰公開試,取得高分數。 「備戰DSE ICT」的所有題目均屬原創,版權所有。只要懂得回答全部「備戰DSE ICT」的2,584道題目,保證在公開試中,所有根據教
Free
100
10+ downloads
|
EDUCATION
英語讀學樂 - 免費口語學習工具
AppOne Mobile Solution
英語讀學樂,由讀學樂教育中心研發,給希望學習英語人士免費下載! 簡單易學,英文單字/短句/長句子/文章,均可輕鬆學會! 只需輸入英文單字/短句/長句子/文章,便可學習正確英語發音! 自己跟著讀,讀對讀錯,即時知曉! 家長孩子,學習英語必備! 孩子溫習默書,也可使用此應用程式! 大人小朋友都適合使用! 無須花錢買英語閱讀機,現在立即體驗,快樂學英語吧!
Free
100
10+ downloads
|
EDUCATION
Adequate translator
EduLearn
The application of adequate translator enables you to translate texts between different languages Also its contains Dictionary English-Arabic which have more than 300 000 word Some features of the application: - Text translation between d
Free
0
0+ downloads
|
EDUCATION
Từ điển Anh-Việt-Việt
Lê Văn Tài
Ứng dụng gồm 3 từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Việt-Việt; So sánh cách dùng các từ thông dụng; Lưu và Tìm kiếm cụm từ; Cách phát âm Tiếng Anh.
Free
0
0+ downloads
|
EDUCATION
Vật Lí 10
Lê Văn Tài
Kiến thức vật lý 10 tổng hợp và hệ thống toàn bộ phần lý thuyết của chương trình vật lý lơp 10. Với học sinh, đây là cuốn cẩm nang ôn tập lý thuyết khá chi tiết và đầy đủ, với giáo viên thì có thể xem đây như một tài liệu chuyên môn “bỏ túi
Free
0
1+ downloads
|
EDUCATION
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next