Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Latest Education apps

KIDS TV
South Light
Don’t waste your time on searching Youtube anymore. KIDS TV is a special application designed for the kid and the parent. KIDS TV consists of fun and exciting contents for the children from toddler to kid. We provide many animations, mo
Free
0
0+ downloads
|
EDUCATION
GENRES A Modern Music Textbook
James Rogers
What is Genres? Genres is a textbook that discusses 34 popular Western music genres spanning over 100 years. It is a language learning textbook for Japanese, Korean, and Chinese learners but can also be used by native English speakers to s
Free
0
0+ downloads
|
EDUCATION
이용배 형법기본
Kihno
2014 이용배 형법기본
Free
0
0+ downloads
|
EDUCATION
Học Tiếng Hàn Quốc - Âm Nhạc
John Henry One
► Ứng dụng "Học Tiếng Hàn", ứng dụng gồm các bài giảng Ngữ Pháp tiếng Hàn, các bài học về từ vựng, thành ngữ và luyện đọc. Đặc biệt các bạn có thể học tiếng Hàn qua các bài hát và video tiếng Hàn được chúng tôi biên soạn rất công phu. Nếu b
Free
0
1+ downloads
|
EDUCATION
Unicap
Túlio Hoffimann
Com o aplicativo da UNICAP, você pode acessar: • Calendário de provas do período; • Notas e estatísticas de suas disciplina; • Acompanhamento em tempo real às aulas; • Notificações sobre novas notas; • Muito mais! Todo o desenvolvimento
Free
98
10+ downloads
|
EDUCATION
Kids' Jigsaw Puzzle - Vehicles
gtsoft
Toddler's vehicles Puzzle is a funny app built for children from age 2 - 12. If you are looking for something entertaining but also educational for your kids, Toddler's transportation Puzzle is the perfect for you! It keeps your toddler e
Free
0
1+ downloads
|
EDUCATION
Dual Voca - 독해실력어휘(무료버전)
Etoos Education
주의) 도서구매자는 도서인증을 마쳐야 전체버전을 사용할 수 있습니다. 1. Dual Voca 독해실력어휘 APP 출시 원리 이해와 연상 암기로 슥슥 외우고 막힘없이 써먹는 영단어 APP을 경험하라! 단순 영단어 암기에 지친 학생에게는 강추! 오래 기억되는 단어 어플을 희망하는 학생에게는 더 강추! - Dual Voca 의 6가지 원리 학습를 학습할 수 있는 단어 어플리케이션 - 400개 Dual Voca 핵심 단어 +
Free
100
1+ downloads
|
EDUCATION
어린이수학(어린이 덧셈,곱셈,뺄셈,나눗셈)
L2C
수학이 어렵다는 생각은 이제 그만~ 기본을 탄탄하게 !! 수학적 사고력과 문제해결을 길러주는 재밌는 수학입니다 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 연습이 필요한 유아, 어린이에서 간단한 게임으로 두뇌운동을 하고 싶은 어른들까지 두루 사용할 수 있는 어플리케이션입니다
Free
100
1+ downloads
|
EDUCATION
인터치 전화영어
인터치(주)
▣ 본 어플리케이션은 인터치 전화영어 기업회원 수강자와 유캔스픽 전화영어 개인회원 수강자를 대상으로 하는 회원 전용 어플리케이션입니다. ▣ 홈페이지에 접속하지 않아도 교재 확인에서 수업 피드백까지 한번에 확인이 가능합니다. 인터치 전화영어 어플리케이션의 다양한 기능을 확인해 보세요. ◆ 어플리케이션 기능 안내 수업 전 알림 기능 : 10분, 20분, 30분, 60분 전에 수업 알림을 보내 드립니다. 교재 다운로드 : 수업
Free
100
1+ downloads
|
EDUCATION
방송통신고등학교
KEDI 방송통신고등학교운영센터
방송통신고등학교(방송고) 학생들을 위한 학습용 모바일 앱입니다. (방송고 재학중인 학생이 아닐 경우 이용하실 수 없습니다.) 학습미디어 다변화에 따른 다양한 학습 서비스를 지원하기 위해 모바일 기기(스마트폰)를 통한 학습서비스의 지원으로 언제, 어디서나 방송고 컨텐츠의 학습이 가능합니다. 태블릿의 기기의 경우 별도로 앱을 설치하지 않고 학습 진행이 가능합니다. (모바일 웹으로 제공) 지원 기기 안내 - 삼성(갤럭시 :
Free
100
1+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next