Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Latest News & Magazines apps

GP
Grupo Reforma
• Disfruta las noticias sociales más relevantes de tu comunidad con el App de Gustos y Pasiones. • Desde dónde estés, podrás tener acceso a los eventos deportivos, de entretenimiento y pasatiempo más exclusivos de San Pedro con su cobertura
Free
0
1+ downloads
|
NEWS_MAGAZINES
Red Carpet
Grupo Reforma
• Disfruta las noticias sociales más relevantes de tu comunidad. • Desde dónde estés, podrás tener acceso a los eventos culturales y el ambiente de los jóvenes que viven en Monterrey con su cobertura fotográfica completa. • También tendrás
Free
0
1+ downloads
|
NEWS_MAGAZINES
sm jr.
Grupo Reforma
• Disfruta las noticias sociales más relevantes de tu comunidad con el App de Sierra Madre Jr. • Desde dónde estés, podrás tener acceso a las mejores fiestas y actividades infantiles de San Pedro con su cobertura fotográfica completa. • Tam
Free
0
1+ downloads
|
NEWS_MAGAZINES
Onedio
ercans
Onedio sitesinin resmi olmayan android uygulamasıdır. Uygulama, siteye daha kolay erişim sağlamak için sitenin android uygulaması haline getirilmiş halidir. Uygulama onedio sitesinin android uygulaması haline getirilmiş halidir.
Free
0
1+ downloads
|
NEWS_MAGAZINES
Forbes Vietnam
Vinapo Inc.
Forbes Việt Nam là tạp chí tập trung mang đến cho doanh nhân, cộng đồng những góc nhìn sâu sắc hơn về các lĩnh vực như kinh doanh, đầu tư, công nghệ, tinh thần khởi nghiệp, tài năng lãnh đạo và nghệ thuật hưởng thụ cuộc sống cao cấp.
Free
100
10+ downloads
|
NEWS_MAGAZINES
japan jikkan - english
NTT DOCOMO Corporate Marketing Division
japan jikkan is an app magazine offering readers a highly sensual and unique insight into the culture, tradition and heart of Japan, from perspectives of past, present and future, through an impressive selection of photos, videos, music and
Free
0
0+ downloads
|
NEWS_MAGAZINES
웨프톡AR
VIEW&POP
웨프톡AR beta
Free
100
10+ downloads
|
NEWS_MAGAZINES
웨프톡(웨딩매거진No.1 웨딩21, 웨딩No.1 웨프)
VIEW&POP
알뜰한 결혼준비의 모든 정보를 한눈에! 당당하고 솔직 담백한 여성들의 이야기를 들을 수 있는 곳! 화려한 여자들의 놀이터 "웨프톡" ! 신기하고 놀라운 증강현실 서비스 제공 ! 웨딩드레스화보, 알뜰결혼정보, 전국 예식장 정보, 요리 및 레시피, 신혼여행, 건강/다이어트, 생활정보, 패션스타일, 뷰티정보, 이벤트, 리뷰 등 화려한 여성들을 위한 알찬 정보를 스마트폰으로 확인하고 공유할 수 있는 여성포털 모바일 서비스
Free
100
0+ downloads
|
NEWS_MAGAZINES
EBN
dailian
산업.경제 분야 전문 인터넷 매체인 EBN산업뉴스의 모바일 뉴스 어플리케이션이 출시되었습니다. 산업, 화확, 스틸, 물류&조선에 해당되는 실시간 뉴스 정보 및 콘텐츠를 제공해 드립니다. # 메뉴 소개 1. 산업, 화학, 스틸, 물류&조선 사이트에 해당되는 기사를 카테고리별로 보실 수 있습니다. 2. 사이트별 포토뉴스 3. 사이트별 검색 4. 기사 북마트 5. 설정 - 모바일웹, 초기메뉴설정, 데일리안 다운로드 사용 중
Free
0
0+ downloads
|
NEWS_MAGAZINES
All Blue - 스쿠버 다이빙 동영상 앱 매거진
'All Blue' for Scuba Diving
All Blue (올블루) 앱 매거진을 찾아주셔서 감사합니다. 올블루는 국내 최초 본격 스쿠버 다이빙 동영상 앱 매거진으로써, 스쿠버 다이빙계의 다양한 소식과 이슈를 다양한 시각으로 해석하여 동영상으로 소개하는 멀티미디어 매거진입니다. 올블루의 모든 코너와 기사 및 광고는 동영상으로 이루어지며, 무겁지 않고 가볍게 웃으며 볼수있는 코너들로 가득차 있습니다. 여러분의 다이빙과 함께 할 올블루 매거진. 앞으로 많은 성원 부탁드립니
Free
91
1,000+ downloads
|
NEWS_MAGAZINES
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next