Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Latest New Travel & Local apps

SeoulView
DONGJINPOLYTEC IT
광화문 광장을 다이브로 실감나게 감상해 보세요! 이 어플리케이션은 스튜디오 '세븐피엠밴드'(7pmBand) 에서 개발하였습니다. 광화문광장 360도 영상은 'ALLAROUNDVIEW'에서 촬영하였습니다.
Free
100
1+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
카야니 이종방
스마트어플 www.smart-apps.kr
카야니의 사명은 전세계 모든 사람들에게 보다 나은 건강, 보다 많은 부, 보다 많은 기쁨을 경험하도록 돕는 것입니다. 프리런칭 행사를 통해 한국에서의 사업활동에 대비할 수 있는 기회는 물론, 현재 이미 사업이 진행되고 있는 대만, 홍콩, 일본, 중국, 유럽 및 미국 시장에서 사업기반을 구축할 수 있을 것입니다. 카야니는 글로벌 성장에 대한 비전을 가지고 있습니다. 탁월한 제품라인과 강력한 보상플랜이 결합된 카야니 사업을
Free
0
1+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
카야니 최규용&황은신
스마트어플 www.smart-apps.kr
카야니의 사명은 전세계 모든 사람들에게 보다 나은 건강, 보다 많은 부, 보다 많은 기쁨을 경험하도록 돕는 것입니다. 프리런칭 행사를 통해 한국에서의 사업활동에 대비할 수 있는 기회는 물론, 현재 이미 사업이 진행되고 있는 대만, 홍콩, 일본, 중국, 유럽 및 미국 시장에서 사업기반을 구축할 수 있을 것입니다. 카야니는 글로벌 성장에 대한 비전을 가지고 있습니다. 탁월한 제품라인과 강력한 보상플랜이 결합된 카야니 사업을
Free
0
1+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
7788 대리운전
LUCKY BAEDAL
한번만 이용해도 엄청난 혜택!! 080-7788-7788 7788 대리운전 - 운전자 연락처 노출 걱정없는 범죄예방 주차카드 - 국내 자동차 보험 최저가 약 7 ~ 10% - 전국 호텔, 펜션, 스파, 레져 30 ~ 80% 할인 - 영화 50% 할인혜택 - 렌트카 일일 무료권 - 주,정차 단속 알림 서비스 - 음주단속, 교통정보 제공 - 소모품 교환주기, 차량정보 제공 - 안심귀가 서비스 7788 대리운전 음주 음
Free
0
1+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
Szlak Renesansu Lubelskiego
ksi.pl Sp. z o.o.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza w podróż Szlakiem Renesansu Lubelskiego. Dzięki aplikacji dotrzecie Państwo do unikatowych obiektów, posiadających cechy charakterystyczne dla Renesansu Lubelskiego. Szlak został wytyczon
Free
100
5+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
Open Emilia Romagna
Open Service H24
La Prima ed unica vetrina che vi accompagnerà all'interno della Regione dal Vostro arrivo fino alla vostra partenza, una vetrina per negozi attività commerciali, hotel, ristoranti e tutto quello che potrete trovare per il vostro soggiorno.
Free
96
1+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
創心-當文創與溥心畬巧遇特展
iiiGuide
此APP提供給您豐富的導覽資訊,包括文字、照片與影音的多媒體解說。您只需要帶著手機搭配耳機,即可在現場輕鬆的透過QR碼掃瞄號碼輸入等方式,享受優質的個人化導覽服務。 在參觀結束後,也能隨時透過足跡記錄來重新回溫精采的導覽內容;更能在造訪溥心畬特展,先了解溥心畬的故事與背景。
Free
100
5+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
Costa Rican Hotels
RFH Software y Tecnologías S.A.
Participate in a free trip to Costa Rica with the official app of the Costa Rican Chamber of hotels. In addition, get information on the participating hotels in the fairs and travel trade show.
Free
100
5+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
 Previous 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next