Android apps by Sunnsoft

Felleskatalogen
Sunnsoft
Felleskatalogens offisielle applikasjon for Android. Krever minst OS 2.2. Inneholder hele felleskatalogens preparatdatabase, søkbar etter generisk navn og merkenavn. Informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, bivirkninger og
Free
88
50,000+ downloads
|
MEDICAL
Metodebok Allmennlegevakten
Sunnsoft
Dette er metodeboka for leger tilknyttet Allmennlegevakten i Oslo kommune, også nedlastbar for andre interesserte. Rutiner vedrørende Observasjonsposten, retningslinjer for pasientflyt i Oslo-regionen og storbyfenomener som rus og importsyk
Free
90
1,000+ downloads
|
MEDICAL
Medisinsk Biokjemi
Sunnsoft
Siktemålet med denne boken er å gi en oversikt over de viktigste undersøkelser som utføres ved våre medisinsk-biokjemiske laboratorier,indikasjonene for testene, tolkningen av resultatene, pasientforberedelse og prøvetaking. Vi ser den derf
Free
95
500+ downloads
|
MEDICAL
Antibiotika i primærmedisin
Sunnsoft
Denne applikasjonen gjengir Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (publikasjonsnummer IS-2030, ISBN 978-82-8081-271-1), utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin
Free
90
1,000+ downloads
|
MEDICAL
Drammen Sykehus Kirurgisk
Sunnsoft
Dette er en applikasjon for ansatte ved kirurgisk avdeling ved Drammen sykehus. Applikasjonen er en samling av kirurgiske prosedyrer. Applikasjonen aktiveres ved å skrive inn en institusjonsnøkkel ved første gangs bruk.
Free
0
10+ downloads
|
MEDICAL