Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Popular Free Education apps in the Netherlands

에이블(출결)/able
에이메이드/amade
★able 소개★ 자녀의 출/결석 사항이 궁금하세요? 학원에서 가정통신문/알림장 등 학원 제공 정보가 궁금하세요? 내 자녀의 안심 지킴이 “able”이 이 모든걸 해결해드리겠습니다. 에이블은 자녀의 출/결석정보 및 알림 정보가 실시간으로 전송되어 내 자녀의 출/결석 정보 및 알림 정보를 언제 어디에 있든 스마트 폰으로 확인할 수 있습니다. ★주요 기능★ 신속한 알림 및 공지사항 전달 시스템 ◎자녀의 모든 출결 ◎실시간 알림
Free
0
10+ downloads
|
EDUCATION
Animals for Kids
AMSTEL BYTES
Kids look at animal pictures and hear what they sound like. Animals for Kids is a fun way for kids to learn about wildlife in an interactive way. My daughters really love this app. There are 3 categories: (pictures and sounds) 1. Ani
Free
100
50+ downloads
|
EDUCATION
澎湖生活博物館常設展語音導覽-台語
香港商雅凱電腦語音有限公司台灣分公司
「澎湖生活博物館」係新設一座以「澎湖生活、文化、地方史及生態」為展示內容,以在地居民生活、情感及認同為依歸,深度詮釋本縣歷史文化發展的博物館為目標,並建構本館為專業化縣級博物館,成為全縣博物館事業發展之核心館。「澎湖生活博物館」亦是一座鄰居、社區、生態、生活情境的博物館,兼具親和力、親切感、人情味十足的生活場域,為本縣共享的生活資源。
Free
0
10+ downloads
|
EDUCATION
TNUT Finder
Bill Nee
Quà tặng dành cho các bạn sinh viên TNUT (Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên) Đây là app simple trợ giúp cho các bạn cung cấp thông tin liên lạc giữa sinh viên và giáo viên, phần mềm này sử dụng rất đơn giản, bạn nhập tên giáo
Free
96
10+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next