Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Highest rated Android apps

소개팅 러브레터2 (데이팅, 채팅, 미팅, 만남,무료)
러브레터 소개팅 시즌2
소개팅 어플 러브레터가 시즌 2를 출시하였습니다. 출시 4 개월 만에 100,000회 이상 다운로드를 기록하며, 실제 유저들이 만족하는 소개팅 어플!! 기존 러브레터 회원님들은 별도 회원가입 없이 기존 계정으로 바로 로그인 가능합니다. 매일 매일, 내가 원하는 시간, 승인 대기 없이 8명의 이성을 소개 받고, 이성과의 연결, 대화에도 결제 없는 신개념 소개팅 어플. ** 강력한 러브레터의 기능 ** 1. 타 소셜데이팅
Free
98
10,000+ downloads
|
SOCIAL
2015 GWANGJU UNIVERSIADE
TaeHyun Kwon
대회의 주요 정보만을 선별하였기 때문에 대회의 알짜 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다. 대회 기간 동안 함께해요! ○ 주요 기능 1) 일정 관련 기능 - D-Day 확인 기능 제공 - 아이콘을 통한 ‘오늘의 경기’ 리스트 제공 - 캘린더를 통한 날짜 별 경기 리스트 확인 2) 경기 관련 - 종목별 경기 시간 및 경기장 위치 정보 제공 - 경기 종목 및 각 종목별 세부 종목, 경
Free
99
100+ downloads
|
SPORTS
Define the square
Onilab
Define the square is a plain and entertaining game which tests the speed of your response and quick sightedness. How to play? There is a field with squares of bright colors. But the only one is a little bit lighter. Your task is to find it
Free
99
1,000+ downloads
|
PUZZLE
채팅,소개팅,만남어플,만남조건,애인대행,이성만남클럽조이
누리소프트
※ clubjoy(클럽조이)는 무료회원가입 어플입니다. ◎ 간단한 인증 - 빠르고 간편하게 회원가입이 가능 ◎ 불필요한 개인 정보는 수집하지 않습니다. - 주민번호 x, 생년월일 O - 주소 X, 거주지역 O ◎ 심플하고 보기 편한 UI - 남녀노소 가리지 않는 쉬운 작동법 ◎ 어플, 모바일 웹, PC 웹사이트 모두를 하나의 아이디로 사용 가능합니다. ◎ 프로필 및 자개소개글 작성하여 나
Free
100
1,000+ downloads
|
COMMUNICATION
The Passover
WORLD MISSION SOCIETY CHURCH OF GOD
“The Teacher says: My appointed time is near. I am going to celebrate the Passover with my disciples at your house” (Matthew 26:18). The World Mission Society Church of God is the only Church in the world that keeps the New Covenant passove
Free
98
10,000+ downloads
|
LIFESTYLE
Flashlight
AISLAN JUSTINO DIAS
Flashlight with clean and easy to use visual. System with continuous light and SOS
Free
99
500+ downloads
|
TOOLS
The Impossible 4096 Puzzle
Hamza Games
"The Impossible 4096 Puzzle" is a simple and addictive math puzzle logic game.Swipe to move all tiles. When two tiles with the same number touch, they merge into one.When 4096 tile is created, the player wins! Of course, there is a score re
Free
99
500+ downloads
|
PUZZLE
대국민제안 - 세월호참사를 잊지 말아주세요...
타임킬링
P.S - 먼저 남깁니다. 이제 월드컵도 있고 월드컵이 끝나면 휴가 시즌입니다.. 세월호를 잊기에는 너무 이르네요.. 정치가 더럽고 피해야할것으로 생각하고 있었습니다. 제비22님의 글에서도 보았듯이 바른언론이 우리에겐 절실히 필요합니다. 손석희님의 뉴스9나 팩트티비등 바른 언론이 없었다면 우린 정부가 세월호를 위해 최선을 다했고 대규모의 인력으로 구조를 하는줄 알고 있었을겁니다. 우리는 거대언론의 보도를 통해 정부가
Free
98
10,000+ downloads
|
ENTERTAINMENT
Lullabies for baby
Mihail Yakovlev
The application will create a comfortable environment for children at bedtime. Simple operation - select a melody and its playback time. The timer will stop melody. Appendix catchy melodies and a timer. In the background there are playba
Free
99
1,000+ downloads
|
ENTERTAINMENT
Thần Thú Mobile (Than Thu)
Ego Game
Thần Thú Mobile (Than Thu Mobile) - Phiên bản Việt hóa của Dungeon & Evil - Tựa game được đánh giá “gây bão” thị trường Bắc Mỹ và Châu Á, sánh ngang cùng các huyền thoại game thẻ bài trên thế giới. Là game thẻ bài đầu tiên tại Việt Nam cam
Free
98
5,000+ downloads
|
CARD
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next