Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Highest rated Android apps

전북러플
lee jun young
네이버 10만회원의 전북중고나라와 함께하는 전북지역 생활정보신문을 대신하는 지역커뮤니티 어플 전북부동산매물정보, 중고물품거래, 구인구직정보, 맛집 여행정보등 전북 모든 정보 총집합 특징0. 회원가입필요없이 네이버 카카오톡 페이스북 아이디로 로그인가능 특징1. 모든 매물들 등록시 gps 위치기반 토대로 직거래 용이 특징2. 물품등록자 및 판매자의 개인페이지로 거래의 투명성 특징3. 댓글 및 쪽지 알림으로 거래의 편의성
Free
99
100+ downloads
|
COMMUNICATION
悟覺妙天禪師每週一開示
台灣禪宗佛教會
悟覺妙天禪師 致力於弘揚佛教禪宗「不立文字、教外別傳」之正法修行法門。以「打破傳統相法修行,回歸正統正法修行」的真修實證修行要旨,於全省各地普設禪修道場,期使更多想要修行究竟正法的佛弟子們,能得到佛心印心佛法潤澤,成就無上菩提。
Free
99
1,000+ downloads
|
PERSONALIZATION
대구러플
lee jun young
네이버 10만회원의 대구중고나라와 함께하는 대구지역 생활정보신문을 대신하는 지역커뮤니티 어플 대구부동산매물정보, 중고물품거래, 구인구직정보, 맛집 여행정보등 대구 모든 정보 총집합 특징0. 회원가입필요없이 네이버 카카오톡 페이스북 아이디로 로그인가능 특징1. 모든 매물들 등록시 gps 위치기반 토대로 직거래 용이 특징2. 물품등록자 및 판매자의 개인페이지로 거래의 투명성 특징3. 댓글 및 쪽지 알림으로 거래의 편의성
Free
99
500+ downloads
|
COMMUNICATION
Vintage Photos Hipster Passion
Best Quotes Ever
You are a person who follows the latest trends and fashion, yet does not completely imitate the style out there. Instead, you prefer retro style and like making something very different in your own way. You have a hipster passion for resurg
Free
100
500+ downloads
|
ENTERTAINMENT
Snake and Fruits
SSK Mobile Technologies
Snake and Fruits is a multilevel snake game that everyone can enjoy. The objective is to guide the snake to eat the fruits for reaching the target score provided for the level to proceed to the next level. Also don't miss the eggs which wil
Free
98
1,000+ downloads
|
ARCADE
VerboApp
Ministério Verbo da Vida
O VerboAPP é o Aplicativo Oficial do Ministério Verbo da Vida. Instituição que coordena as mais de 200 Igrejas Verbo da Vida e os Centros de Treinamento Bíblico Rhema Brasil. O VerboAPP lhe deixa conectado a todas as notícias do Portal Verb
Free
98
1,000+ downloads
|
BUSINESS
Kiem tinh – Vo Lam online
TRUCPV
Game Kiem tinh được đánh giá là game kiem hiep có cốt truyện mô phỏng sát nhất với tiểu thuyết của Kim Dung. Tham gia vào game, người chơi sẽ được lựa chọn môn phái yêu thích cho riêng mình như: Nga My, Thiếu Lâm, Tinh Túc, Minh Giáo, Võ Đa
Free
97
5,000+ downloads
|
ACTION
pnd+
Rocky GagKy
為 Puzzle and Dragons 開發的小工具,每天自動收集金屬龍出沒資料,定時定候提示你入game. 時間表:由「戰友網」提供每日任務資料,用家簡單設定即可免受忘記打光金之苦 貓紙庫:方便玩家在沒有網絡的環境下,仍可安心挑戰雅典娜。 體力計:幫助體力過剩的玩家 圖鑑:用家可以「火埃」,「孖女」等名稱搜尋。如有花名建議,請善用在花名標籤旁的 "+" 查寵物:方便玩家查詢如「滿等經驗值」等數據 血量尺:打技術城的利器,令玩家不再怕boss突然發癲 狩獵表:個倉300
Free
97
10,000+ downloads
|
TOOLS
Burj Khalifa live wallpaper
Greate samurai
Burj Khalifa live wallpaper is a high quality image of the Burj Khalifa skyscraper against the background of clouds floating in the sky. You can: - select between day/night modes of the wallpaper or enable automatic mode switching; - cha
$1.29
99
100+ downloads
|
PERSONALIZATION
BlackMusicRadio.net
FastCast4u.com
BlackMusicRadio.net "Playing all the best jams in Black Music in 24/7"
Free
99
100+ downloads
|
MUSIC_AUDIO
 Previous 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next