Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Highest rated Free Medical apps

HELP
TheProjectHealth
HELP App (Beta) let's you search for the appropriate medical service providers (e.g. Doctors, Chemists, Laboratories, Hospitals & Ambulances) in your area. You can instantly book appointments with Doctors or Laboratories, at your conveni
Free
99
100+ downloads
|
MEDICAL
Lady Pill Reminder
Sergio Viudes
"Lady Pill Reminder" is the perfect app to keep track of taking your birth control pills. It is very simple to set up and use. You just have to indicate the type of birth control pill you take (number of pills in the packet) and the time yo
Free
92
500,000+ downloads
|
MEDICAL
►Sổ Tay Bệnh Lý
Mr Dory2nk
ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤ
Free
92
10,000+ downloads
|
MEDICAL
紅十字急救通
3 SIDED CUBE
意外總是意料之外。 香港紅十字會推出的紅十字急救通,為你免費提供方便、簡明、符合紅十字會與紅新月會國際聯合會標準的急救知識,讓你學習應付日常生活常見的意外,救己救人。 應用程式設有短片示範、互動急救小測驗,以及逐步指示的應急步驟,令你更容易掌握急救的知識。 Accidents happen. The official Hong Kong Red Cross First Aid app gives you instant access to the informati
Free
93
1,000+ downloads
|
MEDICAL
CardioExpert
Farid Belyalov
Medical program for cardiologists includes useful information: - fibrinolytic agents dosing, - rate infusion calculator, - evaluation of the glomerular filtration rate, body mass index, peak expiratory flow, - calculation of the QTc inter
Free
93
10,000+ downloads
|
MEDICAL
Календарь беременности
Vladimir Fedrushkov
Приложение поможет вам узнать, как развивается Ваш малыш во время беременности. Также описаны состояния будущей мамы, что с ней будет происходить и на что стоит обратить внимание. Информация выдается по неделям развития беременности. Есть в
Free
92
100,000+ downloads
|
MEDICAL
대한의사협회
대한의사협회
대한의사협회 모바일 앱 대한의사협회는 효과적인 대회원 소통 및 대국민의 건강과 행복 보장을 위해 최신 IT 기술을 접목시킨 모바일 앱을 운영중에 있습니다. 대한의사협회 모바일 앱의 주요기능 - 대한의사협회 소개 - 공지사항/보도자료 열람 - 의협신문 열람 - 불법의료신고센터 - 민원접수(회원전용) - 회비납부 안내 및 현황(회원전용) - 의협에게 바란다(회원전용) - 설문조사(회원전용) - 연수교육 - 나의평점(회원전용)
Free
94
5,000+ downloads
|
MEDICAL
리빙허브
HCILab UCF
리빙허브(생활속의 한방요법)는 한의학의 바이블이라 일컫는“황제내경(黃帝內經)-오운육기편(五運六氣篇) 지진요(至眞要) 대론편(大論篇)”에 그 내용을 기초하고 있습니다. 병원이 많아지는 만큼 환자가 줄어들어야 합니다만 실상은 그렇지 못하고 있습니다. 이런 점을 안타깝게 생각하여 한의학적 지식이 없는 분들께 어떤 정보를 드릴 수 있을까 하는 생각으로 어플을 만들었습니다. 예로부터 음식과 약은 같다고 했습니다. 특히 황제내경 제7
Free
99
1,000+ downloads
|
MEDICAL
Я Донор
Medical-Soft
"Я Донор" – программа для доноров крови и ее компонентов. Позволяет учитывать и планировать сдачи. Делиться новостью о сдаче или общих статистических данных в соц. сеть. Знакомит с правовыми аспектами и новостями, связанными с донорством
Free
95
1,000+ downloads
|
MEDICAL
AO Surgery Reference
AO Foundation
QUICK ONLINE REFERENCE IN CLINICAL LIFE Gain easy acess to the award-winning AO Surgery Reference. AO Surgery Reference is an online repository for surgical knowledge. It describes the complete surgical management process from diagnosis to
Free
92
50,000+ downloads
|
MEDICAL
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next