Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Hot New Communication apps over last week

K-리그(한국축구) 카카오톡 친구추가
Friend.fos
K-리그(한국축구) 카카오톡 친구추가 안녕하세요 축구 카카오톡 친구추가 앱 입니다. 인기팀과 같은응원 경기정보 알짜 정보를 공유하고 친구를 만들수 있습니다. 또한 즐톡,심톡,돛단배 처럼 램덤채팅을 즐기거나 나이별 친구 지역별 친구카테고리 에서도 카카오톡 으로 친구나 애인을 만들어보세요. 나와 나이가 비슷한 연령대별 친구를 사귀거나 나와 같은지역의 사람을 만나서 이야기할수 있습니다. 내성적이라서 애인만들기 힘드시
Free
0
0+ downloads
|
COMMUNICATION
Where's my buddy
Victor Axelsson
Tired of explaining where you're supposed to meet up? Well, here is the solution. Use the integrated map to place a marker and send it to your buddy via email, text, facebook or any other application you may have installed. The recieve
$1.08
0
0+ downloads
|
COMMUNICATION
쇼팅
SHOPLAY
전국 어디든 원하는 상대와 대화 할 수 있는 위치기반 무료 채팅 어플입니다. 원하는 주제를 확인하고 나와 맞는 상대를 직접 선택하여 애인, 친구등을 만나세요! 또한, 어플을 추천하고 포인트를 적립하여 사용할 수 있도록 준비되어 있습니다! 1. 추천인을 입력하고 서비스에 가입합니다. - 추천인이 없을 경우 랜덤으로 선택가능합니다. 2. 성별, 나이, 거리 등 원하는 정보로 상대를 찾습니다. 3. 무료 채팅을 기반으로 즐거운 만
Free
100
50+ downloads
|
COMMUNICATION
Chat với người lạ
Fingding Code
* Chat với người lạ là nơi bạn có thể làm quen với những người bạn mới, chia sẻ những mẩu chuyện, những tâm sự, những ý tưởng hay chỉ đơn giản là giải trí. * Đây là sản phẩm của Góc Tâm Hồn được phát triển hoàn toàn bởi nhóm sinh viên đến t
Free
91
1,000+ downloads
|
COMMUNICATION
Samsung ADH Core
SamsungADH
Protect your Galaxy Smart Device from screen damage with our 24 month warranty extension. This service is only available for the following devices: GT-S7560 – Samsung Galaxy Trend GT-S7580 – Samsung Galaxy Trend Plus GT-I9060 - Samsung G
Free
85
1,000+ downloads
|
COMMUNICATION
WebLockr - Incognito Browsing
KoulApps
WebLockr is a private web browser for incognito browsing. When time you exit WebLockr everything will be deleted, including all cookies, history and any site you visited or videos and images you viewed. Visit any websites you would rathe
Free
100
5+ downloads
|
COMMUNICATION
배달알바 알바톡(맞춤알바/학생알바/고수익알바/꿀알바)
AlbaTalk
알바톡 구인구직 알바톡!! 안녕하세요 "톡톡" 튀는 알바톡 입니다. 알바 구하기의 신개념 어플이 출시되었습니다. 토크하여 일자리를 구하는 초간단 알바구하기 앱!!! 일자리구하시는분!! 알바생을 모집하시는 사장님들 모두에게 희소식이예요~ 주요기능!! ■알바구하기 알바 톡에 올려놓으면 사장님들이 카카오톡으로 연락!!! 바쁘신 사장님들 알바 톡에 글을 올리면 !! 알바생들이 카톡으로 연락!! 초조간단 알바 구하기
Free
0
1+ downloads
|
COMMUNICATION
RIYA TELL
Riyas Telecom
With its simple and intuitive user interface, RIYA TELL is the solution to making high quality calls for a fraction of the cost. Utilizing the latest the latest advances in VOIP technology, you can be ensured that all your communications ar
Free
100
10+ downloads
|
COMMUNICATION
네임드 사다리 알림이
핫픽
네임드 사다리 게임에서 연속 적인 결과(줄타기,퐁당퐁당) 발생시 푸시로 알려 줍니다.
Free
0
100+ downloads
|
COMMUNICATION
프로토 스포츠토토
라이브스포츠
손안에서 즐기는 스포츠토토 스포츠토토 관련 모든 노하우가 함축된 어플 스포츠토토 와이즈토토 배트맨토토 정보를 한눈에 확인 가능 실시간 라이브 스코어 확인도 가능하며 게시판을 통해 회원간의 정보공유가 가능 이 모든걸 어플에 담았습니다 즐거운 스포츠 토토 에서는 라이브스코어 중계 및 스포츠배팅 관련된 분석 및 정보를 확인할 수 있으며 스포츠토토 스포츠배팅을 즐기는 유저들에게 최고의 서비스를 제공하고 있습니다~ - 배트맨토토 실시간
Free
96
100+ downloads
|
COMMUNICATION
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next