Search
Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Latest Education apps

Kỹ năng xin việc (PV Xin việc)
TSJ Studio
Kỹ năng xin việc (phỏng vấn xin việc): Phỏng vấn với nhà tuyển dụng khi khẳng định tài năng và kiến thức của mình phù hợp vị trí tuyển dụng là điều cốt lõi đối với người đi xin việc . Ứng dụng “Kỹ năng xin việc” là một ứng dụng miễn phí ( f
Free
100
10+ downloads
|
EDUCATION
Jönsbergska Idrottsskolan
Expo Sweden
Jönsbergska Idrottsskolans app för elever, föräldrar och personal.
Free
0
1+ downloads
|
EDUCATION
你不必很富有 但一定要發菩提心 (Y001 中華印經協會)
林秀秀
  「關懷生命」,也叫「認識自己」。各位現在像一棵小樹,即將茁壯,而這一棵樹要長大,必須讓它曬太陽、灑水,才長得漂亮。很多人問我:師父,您們出家干麼?理個大光頭怎麼會快樂?又沒有女朋友,又不能有錢,怎麼快樂?我想這是各位現在沒辦法體會的!只要超越了外表,你就漂亮,就快樂了。各位記住,要作身體的主人,不要作身體的奴隸。   首先各位要了解,一個人出生以後,外表、資質、能力、身高、體重,不盡相同,有些家庭好有錢,有些家庭貧窮,種種的差別現象使人疑惑,世間為什麼有這麼多不公平?能
Free
100
10+ downloads
|
EDUCATION
佛陀在哪裡 (C068 中華印經協會)
林秀秀
  佛在何處? 在佛陀的教法中,在佛陀的戒律中。   他告訴人們,凡是不按我的教法行事的人,那就是視我而不見,雖在我身邊仍離我遙遠。如果按這個教法行事,他離我雖遙遠,猶在我身邊。佛陀涅槃後,當我們再說到佛陀時,已經不是指那個肉身的佛陀。   「佛陀」一詞已經成了「覺悟」的同義詞。佛陀的本質不再是肉體,而是覺悟。沒有人可能再見到肉身的佛陀,即使是夢中,禪坐中,入定後,都不可能。沒有見到過佛陀的人,怎麼可能知道佛陀長什麼樣子。佛陀的真相世人無法見到。任何出色的描寫也無法讓人們
Free
100
10+ downloads
|
EDUCATION
你不必很聰明 但一定要慈悲 (Y002 中華印經協會)
林秀秀
我們應當以眾生為樹根, 灑以大悲水,灌溉以大悲心, 才能夠開出智慧之花﹑菩提之果。 命運 就掌控在我們對待世界、對待眾生的態度上, 善待身邊的人、慈悲一切生命時, 我們就會得到良善的行為反作用力。 當我們對世界微笑時﹐ 世界也就會對我們微笑。
Free
100
1+ downloads
|
EDUCATION
Vintages Art Studio
Get Socialized
At Vintages Art Studio, we bring out the artistic side in the left-brained and right-brained alike. Whether you have painted for years or are coming to hold a brush for the first time, our art classes are exciting and fun activities for eve
Free
100
5+ downloads
|
EDUCATION
法會讀誦本 (E047中華印經協會.台灣生命電視台)
林秀秀
願生西方淨土中,九品蓮花為父母, 花開見佛悟無生,不退菩薩為伴侶。
Free
0
10+ downloads
|
EDUCATION
GNFL
Do IT
경남외국어고등학교 어플(ver 4.0) 알림판, 학교소개, 대입정보 동아리,학사일정 등 제공 Recent changes: Version 4.0 메뉴를 이용한 새로운 UI 구성 간단한 구조 및 실시간 교내 정보 확인가능 동아리별 활동 내역 및 학교 소식 확인가능 학교 찾아오기(약도, 위성지도) 가능
Free
100
500+ downloads
|
EDUCATION
STEM is Everywhere Conference
Forebrain Technologies Inc
This app is for the STEM LEARNING IS EVERYWHERE Convocation taking place February 9-11, 2014 in Irvine, California and will support meeting information and materials for the convocation attendees. The purpose of the convocation is to start
Free
90
10+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next