Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

All-time popular Educational games

Dini Sual Cavab
ByGajiyev
Suallar hazirlanarkən mənbə olaraq ОN DÖRD MƏSUM HАQQINDА SUАL-CАVАB kitabından istifasə olunmuşdur Müəllif: Məhəmməd Həsən Muini Kitab, Əhli Beyt, İslam, Din, Hz Əli (ə), Qurani Kərim http://www.facebook.com/imamEliAshiqi http://instag
Free
95
1,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
Railway for smart babies
PSV Studio
Baby railway - funny learning new words and training reaction for babies. Be sure - your baby is smart and clever. Recent changes: + Fixed rate issuses + Added immersive mode for Android 4.4 and above + Improved animations
Free
76
100,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
Անցնենք Բաժին
Civil Society Institute NGO
Խաղը ստեղծվել է «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ-ի կողմից: Այն նպատակ ունի բարձրացնելու անձանց իրազեկվածությունը իրենց իրավունքների մասին ոստիկանության հետ շփման համատեքստում: Հարցաշարը պատրաստվել է ՀՀ գործող օրենսդրության հիման վ
Free
93
1,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
Утилизация Батареек Фиксиклуб
Thematic Media GmbH
В игре «Батарейки» от детского игрового портала «Фиксиклуб» фиксики рассказывают юным игрокам о разных типах батареек и аккумуляторов, о том, что использованные батарейки нельзя выбрасывать, а нужно сдавать на утилизацию в специальные пункт
Free
70
50,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
Kids games: Baby shapes
Stork Studio Limited
Fun and intuitive matching game for your baby or toddler! It helps to learn shapes and colors in game. Learning shapes is easy and entertaining and your child will love it too! 3 different educational games in one application: - match sh
Free
72
1,000,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
My Virtual Dragon - Baby Pet
Tapps - Top Apps and Games
Have you ever fancied having a dragon as a pet? In My Virtual Dragon, a funny and loving baby dragon is just waiting for you. Your next pocket pet is here and ready to go with you wherever you go! All the fun of owning a pet right in your
Free
74
100,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
Puzzle Cars for kids
star box
Cheerful and colorful vehicle puzzle for 1 year old kids and olders. The game will help your child in a playful way to remember different parts of vehicles, develop observation and will give many hours of fun. You can choose one of the two
Free
77
100,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
Coloring Pages
Kids Coloring
Coloring pages book kids game. Color the coloring pages on your phone or tablet in this virtual coloring and painting book. Dora coloring is a kids game where children can color the coloring pages, but they can also draw their own drawing.
Free
74
5,000,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
Healthy Eater, Good Eater
BabyBus
Wondering how to get your little one to eat? Here is a fun game to outsmart a picky eater! Learning healthy eating habits at a young age can reap benefits for a lifetime. Children will discover the importance of balance diet while playing g
Free
72
50,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
Bugtong ni Juan
ncbscs
Bugtong ni Juan is the game which features the rich culture of Filipino riddles. It consists of variety of Filipino riddles from the easiest to the difficult one. Not just that, Bugtong ni Juan android game has several capabilities other ap
Free
89
100,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
 Previous 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next